Home   Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia nieodpłatne
  • Gimnastyka korekcyjna – zajęcia prowadzone są 3 razy w tygodniu po 1 godzinie,. Celem zajęć jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy i rozwijanie sprawności motoryki dziecka.Wymagane jest zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu.
  • Religia – dobrowolny udział dzieci 2 razy w tygodniu po 30 minut dla dzieci 5-6letnich .Program nauczania religii w przedszkolu uwzględnia rozwój psychofizyczny dziecka, starając się być w zgodzie z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami w rodzinie i grupie rówieśniczej. Ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość.
  • Język angielski- zajęcia dla dzieci 3-4letnich odbywają się 1 raz w tygodniu (po 15 minut),  w grupach starszych  30 minut raz w tygodniu prowadzone przez nauczyciela przedszkola zgodnie z wymogami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego ). Dzieci uczą się języka obcego w grupie rówieśników w oparciu o nowoczesne metody aktywizujące. Poprzez zabawę z językiem, gdzie m. in. wykorzystuje się skłonności dziecka do naśladowania dziecko przyswaja struktury gramatyczne i słownictwo.
  • Rytmika – zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu, we wszystkich grupach wiekowych. Zawierają trzy podstawowe formy: ruch, śpiew i ćwiczenia słuchowo – rytmiczne.
  • Taniec Towarzyski – zajęcia prowadzone są raz w tygodniu po 30 min. w grupach starszych, w młodszych 15 min.-Zajęcia proponują nauka tańca towarzyskiego z elementami tańca współczesnego i disco poprzez zabawę.

Zadania i cele zajęć tanecznych:

  • oddziaływanie na rozwój wyobraźni dziecka,
  • kształtowanie osobowości dziecka poprzez zajęcia rytmiczno- taneczne
  • integrowanie z grupą,
  • przełamywanie barier: nieśmiałości i lęku,
  • prezentacja własnych umiejętności w środowisku przedszkolnym i poza nim.