Home   Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych;ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem,zabawy integracyjne . Przygotowanie do śniadania.

8.00-8.30 Śniadanie – wyznaczenie dyżurnych i omówienie ich obowiązków, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

8.30-9.00 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, wprowadzanie i egzekwowanie umów dotyczących zgodnej zabawy i bezpieczeństwa na sali

9.00-11.30 Zajęcia edukacyjno-wychowawcze
zabawy dydaktyczne; ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe

11.30-12.15 Obiad czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

12.15-14.00 grupa I -odpoczynek poobiedni
grupa II, III i IV- relaksacja,cykliczne czytanie książek, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych; zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne;zajęcia dodatkowe; zabawy w ogródku przedszkolnym

14.00- 14.30 Podwieczorek czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

14.30-17.00 Zabawy integrujące, rozwijające kreatywność dzieci, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe, zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych; prace porządkowe, imprezy okolicznościowe.