Home   O nas

O nas

Nasze Przedszkole istnieje od 1973 roku. W ostatnich paru latach nastąpiła duża modernizacja budynku tj. remont kuchni z całkowitą wymianą urządzeń zgodnie z przepisami HACCP, sukcesywna wymiana okien w całym budynku, malowanie sal,holu, szatni łącznie z wymianą mebli,adaptacja pomieszczeń gospodarczych na cele zajęć dodatkowych,wymiana pokrycia dachu,posadzenie nowych drzew,naprawa piaskownic, dostosowanie krzesełek i stołów dziecięcych we wszystkich salach zgodnie z wymogami Sanepidu, oraz wiele innych prac unowocześniających nasze przedszkole. Na dzień dzisiejszy nasze przedszkole spełnia wszystkie wymogi nowoczesnej i przyjaznej placówki opieki nad dziećmi. Największym kapitałem naszego przedszkola jest doświadczona kadra pedagogiczna. Przedszkole posiada piękny, duży ogród ze sprzętem rekreacyjnym. Nasze przedszkole znajduje się z dala od ulicy otoczony dużą ilością zieleni.

Informacje ogólne

Do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w pełnym wymiarze godzin.
Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się każdego roku od 1 do 31 marca.
Pracujemy od godziny 6.30 do 17.00.
Nasze przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która dba o wysoki poziom zajęć wychowawczo – dydaktycznych.

Praca wychowawczo-dydaktyczna uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka. Stosowane są atrakcyjne formy i metody pracy,które pozwalają na rozwijanie i  wspieranie twórczych działań wychowanków w różnych sferach. Przedszkole jest placówką przyjazną dla dziecka.,przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole z nastawieniem na sukces. Nasi absolwenci osiągają bardzo dobre wyniki w szkole. Dzieci w naszym przedszkolu rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają twórczo w różnych sferach aktywności. Przedszkole wychowuje dzieci na troskliwych ludzi, wrażliwych na potrzeby innych.

Nasze przedszkole współpracuje z:

 • instytucjami oświatowymi,
 • domami kultury,
 • sąsiadującymi przedszkolami,
 • szkołą podstawową nr 86.

Nasi wychowankowie biorą czynny udział w:

 • warsztatach teatralnych,
 • przeglądach teatrzyków,
 • konkursach muzycznych, plastycznych,
 • wspólnych festiwalach i spotkaniach,
 • spotkaniach w bibliotece,
 • lekcjach pokazowych w klasie 1.

Nasze przedszkole:

 • bierze czynny udział w akcjach charytatywnych,
 • dostarcza rodzicom ciekawe artykuły w kąciku literatury,
 • organizuje „ Dni otwarte przedszkola”, uroczystości, festyny.