Home   REKRUTACJA 2023/2024

REKRUTACJA 2023/2024

24 kwietnia- 9 maja 2023r. – potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

Druki znajdują się poniżej.

Potwierdzenie-korzystania-z-przedszkola 2023-24

Informacja-o-opłatach23-24

Upoważnienie-do-odbioru-dziecka-A44

 

Rekrutacja 2023/2024

Papierową wersję wniosku o przyjęcie do przedszkola
można składać od 01.03.2023 do 31.03.2023 w kancelarii przedszkola.

poniedziałek 14:00-16:30

wtorek 14:00-16:30

środa 9:00-11:00

czwartek 9:00-11:00

 

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 20-28 lutego 2023 r.

deklaracja2023-2024

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).