Samorządowe Przedszkole nr 142 w Krakowie

Przedszkole na os. Przy Arce 4 w Nowej Hucie zostało oddane do użytku w 1973 roku. Posiada pięć sal do zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz duży ogrod z dala od ruchliwych ulic. Staramy się, aby nasze przedszkole zaspokajało potrzebę dziecięcego ruchu i dawało im poczucie bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej


Wydarzenia w Maju 2021r

Szanowni Państwo

Obecnie trwa nabór na dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola nr 142.

W dniach od 10.05. do 14.05.2021 r. będzie można składać wnioski na dyżur wakacyjny dla dzieci  rodziców obojga pracujących spoza przedszkola.

Ilość miejsc na dyżur wynosi 25..Jest ono podyktowane liczebnym zapisem dzieci naszego przedszkola.

Wnioski  -karty zapisu na dyżur na miesiąc lipiec 2021r uzupełnione i podpisane należy umieścić w skrzynce pocztowej mieszczącej się przy drzwiach wejściowych placówki.

Do wniosku należy dołączyć:

- upoważnienie do odbioru

- informację o opłatach

Proszę o dostosowanie się do w/w terminu składana wniosków na dyżur.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny proszone są o dostarczenie kserokopii dokumentu.

Informacja o opłatach
Upoważnienie do odbioru dziecka A4

 

Wyniki międzyprzedszkolnego konkursu piosenki ekologicznej „Zielony dom”

Celem konkursu było popularyzowanie piosenek o tematyce ekologicznej, rozwijanie zdolności wokalnych oraz zainteresowanie dzieci tematyką ekologiczną i uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Jury brało pod uwagę dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie oraz ogólny wyraz artystyczny. Po burzliwych naradach głosujący wyłonili następujących laureatów:

I miejsce- Iwona O.
Samorządowe Przedszkole nr 182

II miejsce- Lena G.
Samorządowe Przedszkole nr 76

III miejsce- Lena W.
Samorządowe Przedszkole nr 110

Laureatom serdecznie gratulujemy, a opiekunom dziękujemy za przygotowanie dzieci do konkursu.
O terminie i sposobie odebrania nagród poinformujemy laureatów mailowo lub telefonicznie

Wydarzenia w Kwietniu 2021r

Drodzy Rodzice

Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość zastukają do Państwa drzwi, a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.

Życzenia składają pracownicy i dyrektor przedszkola

Życzenia wielkanocne 2020. Najpiękniejsze wierszyki na Wielkanoc dla  każdego | małopolskie Nasze Miasto

 

OGŁOSZENIE 

Przypominamy o  trwającym od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.
Więcej materiałów można pobrać  ze strony spis.gov.pl/materialy-do-pobrania

 

 

UWAGA   – RODZICE   DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH  DO PRZEDSZKOLA 2021-2022

Wzorem zeszłego roku wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto na krakow.formico.pl lub przesyłając e-mail do przedszkola/szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej.

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (26 kwietnia).

Niepotwierdzenie woli przyjęcia w terminie od 26 kwietnia do 7 maja 2021 roku będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Po tym terminie na miejsce Państwa dziecka zostanie zorganizowana rekrutacja uzupełniająca.

Zadanie rodzica/prawnego opiekuna jest :

wydrukować, wypełnić, podpisać ręcznie oraz dostarczyć do przedszkola następujące dokumenty:  skrzynka pocztowa przy wejściu do przedszkola lub skrzynka dokumentów w holu przedszkola.

Informacja o opłatach
Potwierdzenie korzystania z przedszkola
Upoważnienie do odbioru dziecka

Wydarzenia w Marcu 2021r

 

UWAGA-

Informacje o rekrutacji  na rok szkolny 2021/22 dostępne są w  zakładce -rekrutacja.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią informacji na w/w temat.

 

Drodzy Rodzice.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia pracy przedszkoli i żłobków zajęcia w przedszkolu

są zawieszone do 9 kwietnia 2021r.

Materiały do zajęć z dziećmi grup I,II, III, IV i V  będą przesyłane na  adresy mailowe grupy.