Samorządowe Przedszkole nr 142 w Krakowie

Przedszkole na os. Przy Arce 4 w Nowej Hucie zostało oddane do użytku w 1973 roku. Posiada pięć sal do zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz duży ogrod z dala od ruchliwych ulic. Staramy się, aby nasze przedszkole zaspokajało potrzebę dziecięcego ruchu i dawało im poczucie bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej


Wydarzenia w Listopadzie 2020r

Drodzy Rodzice,

Ze względu na potwierdzony przypadek SARS-CoV-2 u pracownika naszego przedszkola, została wystosowana prośba do Państwa aby dzieci w dniu dzisiejszym tj. 5.11.2020r. pozostały w domach.

Prośba ta była pokierowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci. Serdecznie dziękuję za Państwa szybką reakcję oraz przyjęcie naszej prośby.

Podczas dzisiejszej tj. 5.11.2020r.  rozmowy telefonicznej z Sanepidem poinformowano nas, że kwarantanna nie została nałożona na dzieci i personel, który w tym dniu uczestniczył w zajęciach (zbyt długa odległość czasowa od ostatnich zajęć z osobą zakażoną).

Należy jednak obserwować dzieci. W razie niepokoju prosimy  niezwłocznie udać się z dzieckiem do lekarza pierwszego kontaktu.

Wobec powyższych informacji od jutra tj. 6.11.2020r. zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola.

Poniżej znajduje się pisemna informacja przekazana przez Sanepid w dniu 5.11.2020r. o godzinie 15:30.

Prosimy o zapoznanie się z pismem oraz obserwację dzieci i przemyślaną decyzję dotyczącą posłania dzieci w dniu jutrzejszym do przedszkola.

 

 

Samorz Przedsz 142 Kraków(1)

 

Drodzy Rodzice!!

Uprzejmie informujemy, że nasze przedszkole ogłasza zbiórkę dla potrzebującej rodziny w akcji charytatywnej –

SZLACHETNA PACZKA

Zbiórka będzie prowadzona

do 9.12.2020 r. (środa).

 

Opis rodziny:

Rodzina o kodzie MLP-1064-35422

Potrzeby rodziny:

Pan Andrzej mieszka ze swoja siostra panią Krystyną w dwupokojowym mieszkaniu. Obydwoje mają problemy zdrowotne i są niepełnosprawni. Rodzina radziła sobie lepiej, kiedy żyła ich mama, po jej śmierci ich życie znacznie się pogorszyło. Pan Andrzej jest po kilku zawałach, ma cukrzycę, padaczkę, a ostatnio nie jest w stanie chodzić z powodu kontuzji kolana. Pani Krystyna również ma problemy z sercem i cierpi na nerwicę. Ze względu na niepełnosprawność rodzina nie jest w stanie pracować i utrzymuje się jedynie z zasiłków i renty. Przychód rodziny to 2174 zł. Po odjęciu kosztów utrzymania i zakupu leków w kwocie 1245,75 zł, na jednego członka rodziny pozostaje 464 zł miesięcznie.

Piękno rodziny:

Rodzeństwo bardzo chętnie spędza czas na wspólnym gotowaniu, oglądaniu telewizji i rozmowach. Pan Andrzej bardzo lubi wszelkie naprawy w domu a jego pasją jest czytanie literatury z zakresu medycyny. Pani Krystyna natomiast bardzo lubi piec ciasta. Dużą radością w ich życiu jest pies, przygarnięty jeszcze przez mamę. Obydwoje bardzo chętnie poświęcają mu czas, wspominając chwile z dawnego życia we troje. Rodzina jest ze sobą bardzo zżyta i wspiera się wzajemnie w codziennych trudnościach. Pani Krystyna, pomimo własnej niepełnosprawności, z wielkim oddaniem pomaga bratu. Ich wzajemna relacja jest ich silą w przezwyciężaniu przeciwności, radzeniu sobie z chorobami.

Trzy kluczowe potrzeby rodziny:

- Buty: Buty są zniszczone, więc niezbędna jest wymiana butów na nowe.

- Poduszka antyalergiczna: Pan ma problemy ze snem, ponieważ jego poduszka jest już bardzo zużyta.

- Żywność: Żywność jest obecnie bardzo droga i szybko się kończy, więc wsparcie w zebraniu zapasów jest niezbędne.

Żywność trwała:

Herbata, Kawa

Ryż , Mąka, Cukier

Owoce i warzywa w puszkach

Konserwy rybne , Konserwy mięsne, Olej

Środki czystości:

Proszek do prania , Płyn do mycia naczyń

Płyny czyszczące , Mydło / żel myjący

Szampon , Pasta do zębów

Odzież i obuwie:

Pan Andrzej:

Kurtka (Przejściowe) ;Rozmiar: XXL,

Buty Sportowe; Rozmiar: 42,

Pani Krystyna:

Krystyna: Półbuty ; Rozmiar: 40,

Wyposażenie mieszkania:

Poduszka (poduszka z wypełnieniem antyalergicznym)

Ręczniki

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: (nie obowiązkowe)

Telewizor ; Lodówka

Uwagi: Rodzina jest w posiadaniu małej lodówki z małym zamrażalnikiem, co nie zaspokaja ich potrzeb; rodzina posiada bardzo mały telewizor, który często się psuje

Inne potrzeby materialne: maść przeciwbólowa na kolano

Potrzeby niematerialne: Naprawa przeciekającego zlewu w kuchni

Szczególne upominki

Pan Andrzej: Maszynka do golenia

Pani Krystyna: Perfumy

Prosimy, aby wszystkie rzeczy były zapakowane w reklamówki.

Przygotowana przez Nas paczka to coś więcej niż pomoc materialna. 

To znak, że potrzebujący są dla kogoś ważni i że jest ktoś, kto w nich uwierzył po to,

aby oni potrafili uwierzyć w siebie.

 

Informacje dla rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21

Informacje dla rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21

 

Organem prowadzącym jest gmina miasta Krakowa, wobec tego obligują nas zarządzenia Prezydenta Miasta. Informacje dostępne są na stronie BIP.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Wszelkie wnioski i uwagi kierujemy bezpośrednio do nauczycieli a w dalszej kolejności do dyrektora przedszkola.

W zakresie pracy pedagogicznej obowiązuje podstawa programowa która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

W oparciu o podstawę nauczyciele mogą tworzyć własne programy autorskie do pracy z dziećmi.

Przedszkole pracuje zgodnie z planem rocznym oraz planami miesięcznymi nauczycieli.

Zadania wychowawczo –dydaktyczne wywieszane są na tablicach w szatni. W dobie pandemii znajdziecie je Państwo w i-mal grupowych.

1. Przedszkole jest placówką edukacyjną i wychowawczą, wszelkie nasze działania rozwijają i przygotowują dziecko do podjęcia nauki w szkole. Aby podołać tym zadaniom prosimy Państwa o:

uczęszczanie na spotkania grupowe i inne spotkania organizowane w przedszkolu, by mieć bieżące informacje dotyczące zarówno tego, co dzieje się w grupie dziecka oraz w całej społeczności, do której ono uczęszcza; Obecnie w dobie koronawirusa prosimy o utrzymywanie stałego kontaktu drogą mailową i telefoniczną. Każda grupa posiada swój adres mailowy do kontaktem do nauczycielami.

kontaktowanie się z nauczycielami indywidualnie by uzyskać informacje o osiągnięciach i trudnościach dziecka; przedstawiać swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące dziecka; prosić o interwencję i pomoc w sprawach, które budzą państwa niepokój .

Wybór lub akceptacja Trójki grupowej na rok szkolny 2020/2021 proszę aby w grupach już uczęszczających pozostały trójki już działające. • W grupie I po spotkaniu z nauczycielem i dyrektorem.

2. Zachęcamy do korzystania z korespondencji mailowej do nauczycieli poszczególnych grup.

 

3. Prosimy o zapoznanie się rodziców ze statutem przedszkola, koncepcją , podstawą programową.

4. Zachęcamy do śledzenia wszelkich aktualności

5. Omówienie spraw organizacyjnych

Przedszkole jest czynne od 6.30-17.00 podstawa programowa jest realizowana w godz. od 8.00-13.00 i jest obowiązkowa dla dzieci 6 letnich, pobyt dzieci w tych godzinach w przedszkolu jest bezpłatny

Rodzice dzieci 6 letnich realizujących obowiązek szkolny nie ponoszą kosztów pobytu dziecka w przedszkolu – jedynie płacą za żywienie

Wpłat za korzystanie z przedszkola dokonujemy za faktycznie zrealizowane godziny z dołu czyli do dnia 5 każdego następnego miesiąca /np. za wrzesień do 5 października/

O wysokości opłat poinformujemy Państwa drogą mailową lub telefonicznie informacji udzielą Panie dyżurujące w szatni.

Dzieci mogą odbierać tylko rodzice lub osoby dorosłe / zdrowe/ upoważnione na piśmie przez rodziców

Żaden z rodziców nie może zabronić drugiemu rodzicowi odbioru dziecka bez decyzji sądu przedłożonej w kancelarii przedszkola

Rodzice przyprowadzają dzieci od godziny 6.30 do 9.00 w tym do 8.20 dzieci korzystające z 3 posiłków, od 8.50 do 9.00 dzieci ,które nie jedzą śniadań.Następnie budynek jest zamykany a pracownicy zajmują się opieką nad dziećmi i innymi obowiązkami.

Zamknięcie budynku zabezpiecza przed pojawieniem się na terenie przedszkola osoby niepożądanej, jak również przed opuszczeniem budynku przez dzieci. W budynku mogą przebywać tylko osoby w nim pracujące.

W związku z pandemią prosimy nie wchodzić do budynku

Dzieci zostaną przekazane pod opiekę przedszkola w wyznaczonych wejściach. informacje w mailu/.

6. Należy zapoznać się z procedurą bezpieczeństwa / na stronie internetowej/ oraz podpisać i dostarczyć oświadczenie o korzystaniu z przedszkola w okresie pandemii koronawirusa

7. Zajęcia dodatkowe – rozwijające zdolności i talent dzieci – rozkład zajęć umieszczony zostanie na stronie internetowej oraz wywieszony w szatni.

rytmika

język angielski

gimnastyka korekcyjna- po skierowaniach od lekarza

kodowanie na dywanie

Akademia przedszkolaka – Tauron Arena –zajęcia sportowe- gr. starsze( w drugim półroczu)

Oraz wiele innych jednorazowych spotkań ( audycje, teatrzyki, warsztaty)

Tańce ( firma „Pasja”) – dla wszystkich grup

Wycieczki oraz wyjścia ( potrzebne są podpisane zgody rodziców)- w drugim półroczu

•projekty edukacyjne

•akcje społecznościowe

 


 1. Religia – zajęcia prowadzi katechetka wskazana przez parafię „Arka” dla dzieci 6 letnich ( zgody rodziców)
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola prowadzona jest przez Poradnę Psychologiczno-Pedagogiczną na os. Kalinowym

- w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 8:00 – 11:00. Przez pierwsze 2 miesiące, ze względu na zagrożenie zakażenia koronawirusem, będzie to dyżur telefoniczny bądź mejlowy.

Logopeda – Ewelina Serafin-Nowak

Gimnastyka korekcyjna – wakat

 

Ubezpieczenie NNW przedszkolaka w 2020/2021

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową. Przypomina o tym resort edukacji w odpowiedzi na interpelację poselską.
Nie ma prawnego obowiązku ubezpieczania uczniów.Nie istnieją przepisy upoważniające dyrektora placówki do zawierania takich umów w imieniu rodziców. Takich uprawnień nie ma także rada rodziców – nie może ona podejmować czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.
W związku z tym informujemy, że od września 2020 roku to rodzice decydują czy ich dziecko będzie posiadało polisę ubezpieczeniową i samodzielnie zawierają umowy dostosowane do ich potrzeb indywidualnych.

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ŻYWENIA W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 

Odpłatność za przedszkole należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 14 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola z adnotacją –imię i nazwisko dziecka

 

Numer rachunku Samorządowego Przedszkola nr 142

38 1020 2892 0000 5702 0590 4885

 

Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało upomnieniem, co dodatkowo zwiększy należność o koszt upomnienia.

Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkowało wszczęciem postepowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku pokrycia kosztów egzekucyjnych, które są ściągane w pierwszejkolejności.

Rodziny wielodzietne legitymujące się Krakowską Kartą Rodzinną mogą korzystać z preferencyjnej stawki 0,50 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Program KKr3+

Program pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ (KKR3+) został wprowadzony uchwałą Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. KKR3+ jest elementem polityki prorodzinnej Miasta Krakowa i ma na celu wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. System ten tworzy Gmina Miejska Kraków oraz partnerzy, którzy przystępują do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ realizowana jest w szczególności w następujących obszarach:1) komunikacja miejska,2) kultura i rozrywka,3) sport, rekreacja i wypoczynek,4) opieka nad dziećmi do lat 3, oświata i wychowaniem,5) zdrowie,6) gastronomia i sklepy,7) usługi.

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ uprawnione są:

1) Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;

- w wieku do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie

Wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2014 r. w następujących lokalizacjach Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa:

ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2, Kraków,

Karty wydawane będą po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia, nie wcześniej niż od 1 września 2014 r. Do tego czasu na stronie www.kkr.krakow.pl zamieszczona zostanie pełna lista partnerów Programu KKR3+.

Do uzyskania karty potrzebne będą zdjęcia poszczególnych członków rodziny, z wyłączeniem dzieci do 4 roku życia. Każdy członek rodziny powyżej 4 roku życia otrzyma imienną kartę, ważną przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie. Dzieci do 4 roku życia korzystają z Programu na podstawie Karty rodzica. Wykaz dokumentów, które wnioskodawca winien przedstawić przy składaniu wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej znajduje się w punkcie 5 Karty usługi SO-28 – Krakowska Karta Rodzinna 3+.

Link do procedury

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-28

Krakowska Karta Rodzinna zintegrowana będzie z Krakowską Kartą Miejską. Dzieci i młodzież objęta programem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ począwszy od 1 września 2014 r. będzie miała prawo do bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją. Na zintegrowanej karcie będzie dokonywany zapis biletu wolnej jazdy. Posiadacze Karty mają pierwszeństwo przyjęcia przy zapisach do żłobków samorządowych, zniżki na zakup biletów do miejskich instytucji kultury, miejskich basenów, ZOO oraz będą zwolnieni z kryterium dochodowego przy staraniu się o becikowe gminne.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych UMK pod numerem tel.: 12 616-50-50.

Ważne Karty Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ uprawniają do korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z realizacji Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, do czasu upływu terminu ich ważności.

 

 

 

Program Kraków dla Rodziny „N”

 

 

Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Do korzystania z programu uprawnione są:

 • rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie (rodzinne domy dziecka).

 

Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

 • niepełnosprawne dziecko do ukończenia 25 roku życia, posiadające odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,
 • uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie (rodzinne domy dziecka),
 • opiekunowie placówek opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie (rodzinne domy dziecka).

 

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem upoważnia przede wszystkim do:

 • bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie,
 • 50 % zniżki w opłatach za bilety wstępu m.in. do miejskich teatrów, muzeów oraz na miejskie baseny,
 • bezpłatnego biletu dla dziecka niepełnosprawnego oraz 50 % ulgi dla pozostałych członków rodziny przy zakupie biletu do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie,
 • przyjmowania do żłobków samorządowym Gminy Miejskiej Kraków poza kolejnością,
 • korzystania z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

Ponadto planowane jest wprowadzenie w 2018 roku

 • zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym
 • ulgi w wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 

 

 

Wnioski można składać:

1) ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,

2) os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Dodatkowe lokalizacje czynne wyłącznie w miesiącach listopad 2017 r. – styczeń 2018 r.:

1) ul. Wielicka 28a, 30-551 Kraków,

2) G. H. „Bronowice”, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków (piętro I),

3) G.H. „Serenada”, al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 39, 30-001 Kraków (piętro II),

4) ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków (filia MOPS),

5) ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków (filia MOPS),

6) ul. Praska 52, 30-322 Kraków (filia MOPS).

 

 

Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.sprawyspoleczne.krakow.pl i www.krakow.pl/bezbarier/kkrn

pod adresem: RodzinaN@um.krakow.pl

oraz pod nr. Tel. 12 616 52 93, 12 616 52 94

NOWY ROK SZKOLNY 2020/21

Samorządowe Przedszkole otwarte jest w godzinach: 6.30-17.00

Opłaty obowiązujące w naszym przedszkolu:

Od godziny 8.00-13.00 czas bezpłatny , za pozostałe godziny 1zł/godzinę

 • Opłata za żywienie całodniowe ( 3 posiłki) -10,00zł, w tym:

śniadanie +obiad – 8,00zł

obiad – 5,00 zł

obiad + podwieczorek- 7,00zł

Wydarzenia we Wrześniu 2020r

 

Zebranie z Rodzicami grupy I

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.09.2020 r.(środa) o godzinie 16.00odbędzie się zebranie w związku z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego.

 

Podczas zebrania obowiązuje reżim sanitarny:

 • w zebraniu uczestniczy tylko jeden rodzic,
 • w zebraniu nie uczestniczą dzieci,
 • rodzice zachowują między sobą dystans społeczny wynoszący 1,5 m,
 • podczas zebrania obowiązują wszelkie środki ostrożności: zasłanianie nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem na salę,

 

Na zebranie również zapraszamy rodzica nowego dziecka,który nie jest w pierwszej grupie. Rodzic dziecka już uczęszczającego nie przychodzi.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

w Samorządowym Przedszkolu Nr 142

w Krakowie


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);

 5. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  z 02.03.2020r ( Dz. U. 2020 poz. 374)

 6. Art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 7. Wytyczne MEN, MZ I GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020

CEL PROCEDURY

Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2)
w przedszkolu oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA :

 1. Dyrektor:

 2. Nauczyciele:
 3. Pracownicy administracji i obsługi

 4. Rodzice (opiekunowie prawni):
 5. Dzieci

 

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR

 • Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

 • Wersja papierowa dostępna w kancelarii przedszkola.

 TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 1. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU PRZEDSZKOLA .

 • Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:

 1. atestowane płyny do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni;

 2. termometry bezdotykowe;

 3. izolatka dla osób podejrzanych o zachorowanie

 • Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:

 1. przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe;

 2. zapoznanie z instrukcją wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej;

 3. zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.

 • Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego:

 • oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19;

 • dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola;

 • dezynfekcja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym;

 • usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci zabawek i pomocy nienadających się do dezynfekcji lub skutecznego prania;

 • wydzielenie miejsca przyjmowania dzieci;

 • przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola;

 1. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.

 • Zgodnie z zaleceniami GIS w grupie może przebywać do 25 dzieci.

 • W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, zbliżonych wiekowo oraz ze zbliżonymi zadeklarowanymi przez rodziców godzinami pobytu.

 • Poszczególne grupy funkcjonują w stałych godzinach i w wyznaczonych stałych salach w godzinach pracy nauczycieli. W miarę możliwości godziny funkcjonowania poszczególnych grup są godzinami przyjmowania i odbioru dziecka z przedszkola. W wyjątkowych sytuacjach dzieci mogą być łączone.

 • W godzinach wydawania posiłków przedszkole będzie zamknięte i w tym czasie dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola, ponieważ szatnia dzieci jest ciągiem żywieniowym wydawania posiłków.

 • W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele
  i opiekunowie

 • W grupie pierwszej dzieci będą miały organizowane leżakowanie, każde dziecko na podpisanym leżaku. W pozostałych grupach nie będą organizowane tzw. zajęcia relaksacyjne – poobiedni odpoczynek.

 • W sali, w której będzie przebywała grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

 • Sale powinny być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, również w czasie obecności dzieci na sali.

 • Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu maksymalnej odległości wynikających z przepisów GIS.

 • W miarę potrzeb powierzchnia ogrodu zostanie podzielona na strefy zabaw.

 • W czasie pandemii dzieci nie będą wychodziły na wycieczki, wystawy, do kina i teatru, itp.

 • Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym powinien być codziennie czyszczony z użyciem detergentów lub dezynfekowany przed wejściem dzieci. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządzi wyłączenie go z użytku placu zabaw

 • Pomieszczenia przedszkola będą utrzymane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

 • Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 • Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.

 • Prowadzony będzie monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.

 • Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane dłonie.

 1. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • Rodzice zobowiązani są do:

 1. przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, sugerujących chorobę

 2. maksymalnego ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka
  z przedszkola;

 3. stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola;

 4. udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

 5. udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami;

 6. wskazania godzin odbioru dziecka;

 7. przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych przez siebie godzinach.

 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe. Rodzic/opiekun prawny oczekujący przed budynkiem przedszkola na odbiór dziecka zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych osób oczekujących na odbiór dzieci.

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 • Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do części wspólnej wyznaczonej przez przedszkole.W momencie wejścia na teren przedszkola rodzice lub inne osoby muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz rękawiczki ochronne. Po odebraniu dziecka rodzic lub osoba odbierająca jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.

 • Wszystkich obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola

 1. ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ
  W PRZEDSZKOLU.

 • W miarę możliwości każdy nauczyciel i pracownik obsługi ma pod opieką tę samą grupę dzieci z uwzględnieniem zmianowości.

 • Nauczyciele pełnią funkcje opiekuńczo- wychowawcze oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne
  z uwzględnieniem wymogów sanitarnych / dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/.

 • Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu
  i konieczność ich stosowania m.in.:

 • częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach;

 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny;

 • zachowanie odległości w kontaktach z innymi osobami.

 • Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego.

 • Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci.

 • Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych.

 • Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/opiekunami dziecka.

 • Nauczyciele przede wszystkim kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonu lub poczty email.

 • Nauczyciele oraz, personel obsługujący przedszkole powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.

 • W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne jest stosowanie dystansu społecznego.

 • Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.

 1. ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA.

 • Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego min. 2m. W przypadku niemożności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych.

 • Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 • Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań.

 • Personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 • Naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu, i wyparzać w temperaturze minimum 60oC.

 • Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni i przekazywane pracownikom obsługi z zachowaniem wymaganego dystansu.Przygotowane posiłki są przynoszone do sal.

 • Pracownik obsługi przedszkola po dokładnym umyciu rąk, zgodnie z instrukcją przystępuje do podania posiłku dzieciom. Po spożyciu przez dzieci posiłków oddaje naczynia do kuchni.

 • Po zakończonym posiłku należy zdezynfekować używane powierzchnie i sprzęty – szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł, wózki kelnerskie.

 • Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.

 1. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI.

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego.

 2. Pracownik, oddelegowany do przyjmowania i wydawania dzieci zobowiązany jest do:

 • stosowania środków ochrony osobistej /maseczka ochronna, rękawiczki/;

 • przestrzegania ilości osób znajdujących się w wyznaczonym miejscu odbioru dzieci (1 osoba dorosła i dziecko lub rodzeństwo );

 • nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura – graniczna 37°C);

 • pomocy w rozbieraniu i ubieraniu się dziecka w szatni;

 • przekazania dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy lub rodzica bądź opiekuna.

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela, woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy
  w szczególności:

 1. regularne mycie rąk wodą z mydłem;

 2. pomoc nauczycielowi zwłaszcza w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć oraz wyjść do ogrodu;

 3. wietrzenie sal w cyklach ustalonych z nauczycielem prowadzącym grupę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

 4. ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami przedszkola;

 5. dezynfekowanie zabawek, mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy;

 6. utrzymanie w czystości i dezynfekowanie dodatkowo przydzielonej powierzchni wg ustalonego harmonogramu w szczególności: blatów, podłóg, urządzeń sportowych, włączników, klamek, poręczy;

 7. pobieranie i porcjowanie posiłków bezpośrednio przed konsumpcją oraz nakrywania do posiłku na chwilę przed porcjowaniem;

 8. systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA.

 1. Do przedszkola może przychodzić jedynie osoba zdrowa, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zaleceniami MZ oraz powiadomienia dyrektora.

 2. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych( do tzw. Izolatki).

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 6. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECI.

 • W przypadku zauważenia objawów:

a) gorączka powyżej 38oC;

b) kaszel;

c) duszności;

należy jak najszybciej zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.

 • Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

 • W przypadku braku możliwości wyprowadzenia dziecka do izolatki , należy wydzielić w sali miejsce dla dziecka, w odległości minimum 2 metrów od pozostałych osób przebywających w sali.

 • O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  w Krakowie, Organ prowadzący UMK -Wydział Edukacji, Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 • Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

 • Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem prowadzącym, Małopolskim , Kuratorem Oświaty i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców
  i pracowników przedszkola.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • Personel przedszkola powinien zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

 • Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zgłaszania złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami u których stwierdzono COVID-19;

 • Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, itp.

 

Niniejsza procedura obowiązuje od 01.09 2020 r.

 

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

w Samorządowym Przedszkolu Nr 142

w Krakowie


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);

 5. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  z 02.03.2020r ( Dz. U. 2020 poz. 374)

 6. Art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 7. Wytyczne MEN, MZ I GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020

CEL PROCEDURY

Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2)
w przedszkolu oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA :

 1. Dyrektor:

 2. Nauczyciele:
 3. Pracownicy administracji i obsługi

 4. Rodzice (opiekunowie prawni):
 5. Dzieci

 

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR

 • Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

 • Wersja papierowa dostępna w kancelarii przedszkola.

 TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 1. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU PRZEDSZKOLA .

 • Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:

 1. atestowane płyny do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni;

 2. termometry bezdotykowe;

 3. izolatka dla osób podejrzanych o zachorowanie

 • Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:

 1. przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe;

 2. zapoznanie z instrukcją wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej;

 3. zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.

 • Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego:

 • oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19;

 • dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola;

 • dezynfekcja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym;

 • usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci zabawek i pomocy nienadających się do dezynfekcji lub skutecznego prania;

 • wydzielenie miejsca przyjmowania dzieci;

 • przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola;

 1. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.

 • Zgodnie z zaleceniami GIS w grupie może przebywać do 25 dzieci.

 • W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, zbliżonych wiekowo oraz ze zbliżonymi zadeklarowanymi przez rodziców godzinami pobytu.

 • Poszczególne grupy funkcjonują w stałych godzinach i w wyznaczonych stałych salach w godzinach pracy nauczycieli. W miarę możliwości godziny funkcjonowania poszczególnych grup są godzinami przyjmowania i odbioru dziecka z przedszkola. W wyjątkowych sytuacjach dzieci mogą być łączone.

 • W godzinach wydawania posiłków przedszkole będzie zamknięte i w tym czasie dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola, ponieważ szatnia dzieci jest ciągiem żywieniowym wydawania posiłków.

 • W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele
  i opiekunowie

 • W grupie pierwszej dzieci będą miały organizowane leżakowanie, każde dziecko na podpisanym leżaku. W pozostałych grupach nie będą organizowane tzw. zajęcia relaksacyjne – poobiedni odpoczynek.

 • W sali, w której będzie przebywała grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

 • Sale powinny być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, również w czasie obecności dzieci na sali.

 • Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu maksymalnej odległości wynikających z przepisów GIS.

 • W miarę potrzeb powierzchnia ogrodu zostanie podzielona na strefy zabaw.

 • W czasie pandemii dzieci nie będą wychodziły na wycieczki, wystawy, do kina i teatru, itp.

 • Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym powinien być codziennie czyszczony z użyciem detergentów lub dezynfekowany przed wejściem dzieci. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządzi wyłączenie go z użytku placu zabaw

 • Pomieszczenia przedszkola będą utrzymane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

 • Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 • Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.

 • Prowadzony będzie monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.

 • Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane dłonie.

 1. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • Rodzice zobowiązani są do:

 1. przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, sugerujących chorobę

 2. maksymalnego ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka
  z przedszkola;

 3. stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola;

 4. udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

 5. udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami;

 6. wskazania godzin odbioru dziecka;

 7. przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych przez siebie godzinach.

 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe. Rodzic/opiekun prawny oczekujący przed budynkiem przedszkola na odbiór dziecka zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych osób oczekujących na odbiór dzieci.

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 • Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do części wspólnej wyznaczonej przez przedszkole.W momencie wejścia na teren przedszkola rodzice lub inne osoby muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz rękawiczki ochronne. Po odebraniu dziecka rodzic lub osoba odbierająca jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.

 • Wszystkich obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola

 1. ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ
  W PRZEDSZKOLU.

 • W miarę możliwości każdy nauczyciel i pracownik obsługi ma pod opieką tę samą grupę dzieci z uwzględnieniem zmianowości.

 • Nauczyciele pełnią funkcje opiekuńczo- wychowawcze oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne
  z uwzględnieniem wymogów sanitarnych / dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/.

 • Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu
  i konieczność ich stosowania m.in.:

 • częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach;

 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny;

 • zachowanie odległości w kontaktach z innymi osobami.

 • Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego.

 • Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci.

 • Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych.

 • Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/opiekunami dziecka.

 • Nauczyciele przede wszystkim kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonu lub poczty email.

 • Nauczyciele oraz, personel obsługujący przedszkole powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.

 • W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne jest stosowanie dystansu społecznego.

 • Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.

 1. ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA.

 • Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego min. 2m. W przypadku niemożności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych.

 • Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 • Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań.

 • Personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 • Naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu, i wyparzać w temperaturze minimum 60oC.

 • Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni i przekazywane pracownikom obsługi z zachowaniem wymaganego dystansu.Przygotowane posiłki są przynoszone do sal.

 • Pracownik obsługi przedszkola po dokładnym umyciu rąk, zgodnie z instrukcją przystępuje do podania posiłku dzieciom. Po spożyciu przez dzieci posiłków oddaje naczynia do kuchni.

 • Po zakończonym posiłku należy zdezynfekować używane powierzchnie i sprzęty – szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł, wózki kelnerskie.

 • Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.

 1. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI.

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego.

 2. Pracownik, oddelegowany do przyjmowania i wydawania dzieci zobowiązany jest do:

 • stosowania środków ochrony osobistej /maseczka ochronna, rękawiczki/;

 • przestrzegania ilości osób znajdujących się w wyznaczonym miejscu odbioru dzieci (1 osoba dorosła i dziecko lub rodzeństwo );

 • nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura – graniczna 37°C);

 • pomocy w rozbieraniu i ubieraniu się dziecka w szatni;

 • przekazania dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy lub rodzica bądź opiekuna.

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela, woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy
  w szczególności:

 1. regularne mycie rąk wodą z mydłem;

 2. pomoc nauczycielowi zwłaszcza w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć oraz wyjść do ogrodu;

 3. wietrzenie sal w cyklach ustalonych z nauczycielem prowadzącym grupę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

 4. ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami przedszkola;

 5. dezynfekowanie zabawek, mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy;

 6. utrzymanie w czystości i dezynfekowanie dodatkowo przydzielonej powierzchni wg ustalonego harmonogramu w szczególności: blatów, podłóg, urządzeń sportowych, włączników, klamek, poręczy;

 7. pobieranie i porcjowanie posiłków bezpośrednio przed konsumpcją oraz nakrywania do posiłku na chwilę przed porcjowaniem;

 8. systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA.

 1. Do przedszkola może przychodzić jedynie osoba zdrowa, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zaleceniami MZ oraz powiadomienia dyrektora.

 2. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych( do tzw. Izolatki).

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 6. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECI.

 • W przypadku zauważenia objawów:

a) gorączka powyżej 38oC;

b) kaszel;

c) duszności;

należy jak najszybciej zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.

 • Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

 • W przypadku braku możliwości wyprowadzenia dziecka do izolatki , należy wydzielić w sali miejsce dla dziecka, w odległości minimum 2 metrów od pozostałych osób przebywających w sali.

 • O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  w Krakowie, Organ prowadzący UMK -Wydział Edukacji, Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 • Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

 • Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem prowadzącym, Małopolskim , Kuratorem Oświaty i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców
  i pracowników przedszkola.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • Personel przedszkola powinien zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

 • Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zgłaszania złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami u których stwierdzono COVID-19;

 • Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, itp.

 

Niniejsza procedura obowiązuje od 01.09 2020 r.