Samorządowe Przedszkole nr 142 w Krakowie

Przedszkole na os. Przy Arce 4 w Nowej Hucie zostało oddane do użytku w 1973 roku. Posiada pięć sal do zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz duży ogrod z dala od ruchliwych ulic. Staramy się, aby nasze przedszkole zaspokajało potrzebę dziecięcego ruchu i dawało im poczucie bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej


Lista dzieci przyjętych do Samorządowego Przedszkola nr 142 – 2023/24

Lista kandydatów przyjętych(1)

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

24 kwietnia- 9 maja 2023r. – potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

Druki znajdują się poniżej.

Potwierdzenie-korzystania-z-przedszkola 2023-24

Informacja-o-opłatach23-24

Upoważnienie-do-odbioru-dziecka-A44