Home   Aktualności Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej pt.” Prawda, dobro, piękno- świat wartości przedszkolaka”

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej pt.” Prawda, dobro, piękno- świat wartości przedszkolaka”

W tym roku szkolnym w naszym przedszkolu prowadzone były zajęcia z innowacji pedagogicznej pt. „Prawda, dobro, piękno- świat wartości przedszkolaka” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Innowacje realizowaliśmy od października 2021r. do czerwca 2022 r. Koordynatorami i głównymi realizatorami innowacji były Panie Anna Dąbrowska oraz Angelika Wyka.

Rok ten nie był łatwy. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania innych nauczycieli, którzy uczestniczyli w wypełnianiu poszczególnych zadań. Nauczyciele biorący udział w realizacji projektu „Z kulturą mi do twarzy”: Pani Anna Filarska, Magdalena Piasecka, Anna Dąbrowska, Angelika Wyka. Celem projektu a tym samym innowacji było między innymi promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, kształtowanie empatii i szacunku wobec osób niepełnoprawnych.

Projekt podzielony był na cztery moduły, które zawierały zadania o różnej tematyce.

W ramach modułu I „W krainie muz” udało się zrealizować 5 zadań

- Piosenka jest dobra na wszystko

- Tanecznym krokiem

- Tajemnice teatru

- Z wizytą w teatrze

- Teatr lalek

W ramach II modułu „Tu jest moje miejsce” zrealizowano 5 zadań

- Warsztaty ludowe

- Moje miasto-moja duma

-Nasza tradycja

- Do hymnu

- Moja okolica

Moduł III „Kocham, lubię, szanuję” -8 zadań

-Kodeks dobrego zachowania

-Tydzień uprzejmości

- Siła bajek

- Bez barier

- Warto pomagać

- Dzień Rodziny

- Savoir vivre przy stole

- Nie ma dzieci, są ludzie

Moduł IV „Kultury świata” -5 zadań

- Chińskie wachlarze

- Chiński smok

- Mali i duzi architekci

- Zabawy z piłką

- Quiz wiedzy

Realizowane zadania wzmocniły poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej. Wzmocniły poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką, a także ukształtowały empatię i szacunek wobec osób starszych i niepełnosprawnych
Od autorów, koordynatorów i współorganizatorów powyższego projektu edukacyjnego otrzymaiśmy podziękowania za przeprowadzenie innowacji w ramach projektu. Zdobyliśmy certyfikat dla naszego przedszkola jako placówki realizującej projekt. Certyfikat otrzymały również panie nauczycielki oraz koordynator projektu.

Galeria:

 

 

Comments are closed.