Home   Rozkład dnia

Rozkład dnia

Praca z dziećmi przebiega w zależności od warunków atmosferycznych w sali bądź na świeżym powietrzu.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 6:30 – 17:00.

Czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu  8.00-13.00

Przedszkole jest czynne w godzinach: od 6.30 do 17.00

Przed śniadaniem, od godz. 6.30 do 8.00 
1. Schodzenie się dzieci.
2. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, zabawy w kącikach zainteresowań, rozmowy kierowane przez nauczyciela.
3. Zabawy ruchowe.
4. Zabiegi higieniczne, śniadanie- godz. 8.15

Zajęcia organizowane przez nauczycieli, od godz. 8.30 do 11.15
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
2. Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i obowiązujących programów wychowania przedszkolnego, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości. Działania zespołowe, grupowe, indywidualne.
3. Zabawy ruchowe prowadzone przez nauczyciela , inicjowane i prowadzone przez dzieci.
4. Spacery po osiedlu, korzystanie z osiedlowego placu zabaw, korzystanie z ogródka znajdującego się przy przedszkolu, wycieczki.
5. Zabiegi higieniczne,
6.  Obiad- godz.: 11:30 -dzieci 3,4,5-letnie, godz.12:00 – pozostałe dzieci.
7. Poobiedni relaks, od godz. 12.30 do 13.00.
- Leżakowanie u maluszków od godz.12.00- 14.00
- Wyciszanie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych.

Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi, od godz. 13.00 do 17.00
1. Aktywność własna dzieci; zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań.
2. Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i obowiązujących programów wychowania przedszkolnego , w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości. Działania zespołowe , grupowe, indywidualne.
3. Spacery, wycieczki.
4. Zabiegi higieniczne, podwieczorek- 14.15