Home   Aktualności Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH NA DYŻUR WAKACYJNY W MIESIĄCU- SIERPIEŃ

(Lista nie obejmuje dzieci uczęszczających do naszej placówki)

Dyżur wakacyjny – lista dzieci

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 142 informuje:

  • nasze przedszkole będzie pełnić dyżur wakacyjny w sierpniu 2022 r.
  • termin zgłoszeń dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola -            01.04 – 15.04.2022 r.
  • termin zgłoszeń dla dzieci z innych przedszkoli – w miarę wolnych miejsc – 05.05 – 10.05. 2022 r.
  • na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci obojga rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki.
  • pierwszeństwo będą miały dzieci, których przedszkole pozostaje zamknięte przez dwa miesiące wakacyjne.
  • osoby posiadające Krakowską Kartę  Rodzinną 3+ proszone są o dostarczenie kserokopii dokumentu. O przyjęciu dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny decyduje Dyrektor.
 

Comments are closed.