Home   Aktualności Innowacja Pedagogiczna pt „Prawda, dobro, piękno- świat wartości przedszkolaka”

Innowacja Pedagogiczna pt „Prawda, dobro, piękno- świat wartości przedszkolaka”

Nasza placówka realizuje w bieżącym roku przedszkolnym Innowację Pedagogiczną
pt „Prawda, dobro, piękno- świat wartości przedszkolaka” wraz z Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.
Innowacja realizowana jest w grupach II i III od października 2021 do czerwca 2022.  Autorem innowacji w naszym przedszkolu jest Pani Anna Dąbrowska oraz Pani Angelika Wyka, natomiast autorami projektu ,, Z kulturą mi do twarzy” są: Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan i Monika Dobrołowicz – nauczycielki z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu.

Innowacja powstała w oparciu o aktualną Podstawę Programową. Celem głównym innowacji jest:

 • odkrywanie i promowanie pożądanych wartości takich, jak: zdrowie ,bezpieczeństwo, piękno, miłość, dobro, prawda ; rozumienie ich i stosowanie w życiu codziennym.

Cele szczegółowe:

 • uczenie postawy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 • ocenianie postępowania swojego i innych z wyeksponowaniem pozytywnych cech charakteru,
 • ocena postępowania bohaterów literackich, głównie bajek, baśni,
 • uświadamianie, że negatywne zachowania nie są społecznie akceptowane,
 • wskazywanie konsekwencji zachowań aspołecznych.
 • rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych z jednoczesnym aktywizowaniem do niesienia pomocy w konkretnych sytuacjach
 • podawanie wzorów do naśladowania
 • zapoznanie z wyrażeniem „dobre uczynki” i zachęcanie do ich czynienia
 • odnoszenie się do dzieci i dorosłych z uczuciem miłości, troskliwości, opiekuńczości, życzliwości, serdeczności, szacunku, poszanowania ich godności
 • wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata
 • zachęcanie do wyrażania specyficznych, indywidualnych upodobań dziecięcych w ocenianiu elementów rzeczywistości, bez narzucania własnego punktu widzenia, aczkolwiek wskazywania subiektywnego pojęcia „brzydoty” (to, co podoba się tobie, nie musi podobać się innym i odwrotnie)
 • uatrakcyjnienie form i metod pracy z dziećmi , wykorzystanie ich różnorodności

 

 

Comments are closed.