Home   Aktualności Wydarzenia w Maju 2021r

Wydarzenia w Maju 2021r

Szanowni Państwo

Obecnie trwa nabór na dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola nr 142.

W dniach od 10.05. do 14.05.2021 r. będzie można składać wnioski na dyżur wakacyjny dla dzieci  rodziców obojga pracujących spoza przedszkola.

Ilość miejsc na dyżur wynosi 25..Jest ono podyktowane liczebnym zapisem dzieci naszego przedszkola.

Wnioski  -karty zapisu na dyżur na miesiąc lipiec 2021r uzupełnione i podpisane należy umieścić w skrzynce pocztowej mieszczącej się przy drzwiach wejściowych placówki.

Do wniosku należy dołączyć:

- upoważnienie do odbioru

- informację o opłatach

Proszę o dostosowanie się do w/w terminu składana wniosków na dyżur.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny proszone są o dostarczenie kserokopii dokumentu.

Informacja o opłatach
Upoważnienie do odbioru dziecka A4

 

Wyniki międzyprzedszkolnego konkursu piosenki ekologicznej „Zielony dom”

Celem konkursu było popularyzowanie piosenek o tematyce ekologicznej, rozwijanie zdolności wokalnych oraz zainteresowanie dzieci tematyką ekologiczną i uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Jury brało pod uwagę dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie oraz ogólny wyraz artystyczny. Po burzliwych naradach głosujący wyłonili następujących laureatów:

I miejsce- Iwona O.
Samorządowe Przedszkole nr 182

II miejsce- Lena G.
Samorządowe Przedszkole nr 76

III miejsce- Lena W.
Samorządowe Przedszkole nr 110

Laureatom serdecznie gratulujemy, a opiekunom dziękujemy za przygotowanie dzieci do konkursu.
O terminie i sposobie odebrania nagród poinformujemy laureatów mailowo lub telefonicznie

 

Comments are closed.