Home   Bez kategorii Wydarzenia w kwietniu 2020r

Wydarzenia w kwietniu 2020r

WAŻNE INFORMACJE -REKRUTACJA 2020/21

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

  • Listy dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 142 na rok szkolny 2020/21 zostanie ogłoszona 24 kwietnia 2020r na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszona w przedszkolu.

  • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 142 są zobowiązani do wypełnienia i przekazania druku potwierdzenia woli w dniach od 27.04. do 8.05.2020r. Druk należy pobrać ze strony naszego przedszkola (poniżej) i dostarczyć elektronicznie w formie skanu lub zdjęcia na pocztę mailową przedszkola dzieciecaarka142@wp.pl lub w formie papierowej dostarczyć do przedszkola codziennie w godzinach 9.30-12.00

Druk potwierdzenia woli w formie elektronicznej lub papierowej należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 8.05.2020r do godz.14.00 ze względu na zamknięcie systemu.

Uwaga !

Brak potwierdzenia woli w tych dniach tj. 27.04-8.05.2020 jest jednoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

Dyrektor przedszkola Ewa Opałka

Pobierz plik: Potwierdzenie woli do uzupełnienia

 

Comments are closed.