Home   Bez kategorii Wydarzenia w Marcu 2020r

Wydarzenia w Marcu 2020r

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021

Terminy przeprowadzadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

Przyjmowanie wniosków oraz zaświadczeń odbywa się w kancelarii przedszkola

od 2 marca do 31 marca w dniach:

poniedziałek -9.00-11.00

czwartek – 14.00-16.00

                               

                                              Wytyczne MEN

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

·  zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone;

·  12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

·  od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

W związku z powyższym wszystkie zaplanowane na ten czas zajęcia i zebrania w naszym przedszkolu są odwołane.

Pilne !!!!!!!!!!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 142 informuje, że w ramach Domowego Przedszkola  w dniach od 16 marca 2020  do 10 kwietnia 2020r nauczyciele wszystkich grup wiekowych będą umieszczać propozycje zabaw, tematykę zajęć z obszarów podstawy programowej na  e-mailach. grupowych.

Ogólny zarys pracy nauczyciela z rodzicami i dziećmi będzie przekazywany w zakładce Kącik dla rodziców.

Uprzejmie prosimy rodziców do zapoznania się z ofertą i pilnego włączenia się razem z dzieckiem w nowy system nauczania.

Prosimy rodziców dzieci 6-letnich kto nie odebrał jeszcze książek o pilne ich odebranie.

 

PILNE !!!

Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do przedszkoli i szkół podstawowych także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

 

 

Comments are closed.