Home   Bez kategorii Wydarzenia w Lutym 2019

Wydarzenia w Lutym 2019

BAL KARNAWAŁOWY

Zapraszamy na bal karnawałowy dnia 8.02.2019r. o godz. 9:15 wszystkich przedszkolaków. Mile widziane stroje księżniczek i rycerzy.

UWAGA RODZICE

Samorządowe Przedszkole nr 142 w Krakowie pełni dyżur wakacyjny w m-cu lipcu 2019 r.
Harmonogram przerwy wakacyjnej co roku , w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez GMK ustala Organ prowadzący – Wydział Edukacji .
Do przedszkola na dyżur wakacyjny w danym roku szkolnym przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z danej placówki , obojga rodziców pracujących.

ZAPISY NA WAKACYJNY DYŻUR W LIPCU NALEŻY ZGŁASZAĆ DO PAŃ NAUCZYCIELEK, GDZIE UCZĘSZCZAJĄ DZIECI W DNIACH

                                     OD 12.02.2019R DO 20.02.2019R.

                  TERMIN ZAPISU TJ. 12.02.-20.02.2019R JEST OSTATECZNY.

INFORMACJE ZAPISU DZIECKA NAUCZYCIELE BĘDĄ PRZEKAZYWAĆ NA BIEŻĄCO DYREKTOROWI PRZEDSZKOLA.

                                 OGŁOSZENIE- Drodzy Rodzice

 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniach

od 22.02.2019r do 28.02.2019r.

           Deklaracja dla rodziców będzie dostępna od 22.02.2019r. Należy ją pobrać,     uzupełnić i złożyć w oddziałach gdzie aktualnie dzieci uczęszczają.

 

Comments are closed.