Home   Aktualności Wydarzenia w lutym 2015r

Wydarzenia w lutym 2015r

W naszym przedszkolu dnia 5. 02 . 2015 r. odbędzie się

Bal Karnawałowy .

Zapraszamy wszystkie dzieci :

  • grupy młodsze (I, II) w godz. 9.00-10.00

  • grupy starsze ( III, IV, V) w godz. 10.00-11.00

Prosimy rodziców o przygotowanie strojów karnawałowych .

Szanowni Państwo,
W związku z okresem ferii zimowych przypadającym na drugą połowę lutego, planowany jest następujący termin składania przez rodziców /opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: 26 lutego – 6 marca 2015 r.
Rozpoczęcie przyjmowania wniosków w przedszkolu oraz uruchomienie serwisu rekrutacyjnego dla rodziców planowane jest na

9 marca 2015 r.

Szczegółowy harmonogram wraz z zasadami rekrutacji podany zostanie w terminie późniejszym.

 

 

Comments are closed.